MINOLTA DIGITAL CAMERA

פגוש אחורי LR3

בעל הרכב נוסע רבות בשטח ולכן נדרש לגלגל רזרבי נוסף (על הקיים בתחתית הרכב) , בנוסף הוחלט כי הפגוש האחורי נדרש להחלפה כדי לשפר את זוית הנטישה של הרכב.

הוחלט על בניית פגוש אחורי ממתכת וכן מתקן לגלגל הרזרבי הנוסף.

בתוך חלל החישוק הרזרבי נבנה מיכל מים מנירוסטה כחלק ממתקן הגלגל – המיכל מכיל כ 20 ליטר מים.


אפר 09, 2012 | קטגוריה: תיק עבודות | תגובות: אין | Tags: , ,