DSC02890

גגון לדיסקברי

נתבקשנו לייצר גגון ע"פ הקווים של גג הדיסקברי. הגגון בנוי מצינורות דקים עם משטח רשת וממלא את כל שטחו של הגג. ניתן להוסיף התקנים שונים לגגון וכן תושבות ייעודיות לפנסים.

DSC02765

גגון חיצוני לג'יפ JK

הגגון החיצוני אינו מצריך קידוח חורים בדפנות או בגג הרכב. כל הגגון ניתן לפרוק והרכבה מהירים מהרכב ע"י אדם אחד הגגון מחייב שימוש בפגוש אחורי ממתכת. על הגגון ניתן להניח סלסלאות מסוגים שונים.